NouGrado OCUPACIÓ - NOUGRADO

Vaya al Contenido

Menu Principal:

NouGrado OCUPACIÓ


L'objectiu de la formació per a l'ocupació millorar la qualificació professional de l'alumne i capacitar-lo per que pugui assolir un lloc de treball en l'àmbit empresarial.

  • Familiaritzar l'alumne en la utilització de l'ordinador com a eina de treball.

  • Habituar l'alumne a treballar en equip.

  • Habituar l'alumne a fixar-se els seus propis objectius i els del seu equip de treball.

  • Habitual l'alumne a utilitzar Internet per la recerca d'informació i per la tramitació de documentació administrativa amb clients i amb la Administració Pública.

  • Ensenyar a utilitzar les aplicacions informàtiques de gestió pròpies del curs, com el paquet Office i les aplicacions de gestió de SP.

  • Sensibilitzar l'alumne en la influència de les persones i les empreses en els problemes mediambientals que pateix el planeta terra.

  • Sensibilitzar l'alumne en la necessitat de la prevenció dels riscos laborals per part tant d'empreses com de treballadors.

  • Habituar l'alumne en la utilització del català com a idioma vehicular en la gestió i tramitació dels diferents documents administratius.

  • Ajudar l'alumne en la recerca de feina mostrant-li una sèrie de tècniques efectives que millorin la seva ocupabilitat.

 

CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT

Els certificats de professionalitat i la seva formació associada tenen com a objectiu donar resposta a les necessitats de la societat del coneixement, basada en la competitivitat, l'ocupabilitat, la mobilitat laboral i el foment de la cohesió i la inserció laboral. La seva expedició correspon a l'administració competent, amb caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional.

Els certificats acrediten amb caràcter oficial les competències professionals que capaciten per al desenvolupament d'una activitat laboral amb significació en l'ocupació. Es tracta, per tant, de proporcionar als treballadors la formació requerida pel sistema productiu i apropar els certificats a la realitat del mercat laboral.

Els certificats, que s'obtenen d'una banda, després de superar tots els mòduls formatius que integren el certificat de professionalitat i, d'altra, mitjançant els procediments per a l'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, poden constituir-se en un instrument d'acreditació de competències per al desenvolupament d'una activitat laboral, són l'instrument d'acreditació oficial de les qualificacions professionals del Catàleg Nacional de Qualificacions professionals en l'àmbit de l'administració laboral.


 
 
Regreso al contenido | Regreso al menu principal